Disclaimer

In deze disclaimer trachten we wat meer informatie weer te geven over wat mag en niet mag met betrekking tot onze website en de informatie op onze website + verwijzen we naar het van toepassing zijnde recht en bevoegdheidsbeding.

1. Inhoud

De informatie op www.natuurwinkeltjemargriet.be is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. De informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

2. Het gebruik van informatie, afbeeldingen van de producten of algemene teksten ?

We steken veel tijd en energie in het opmaken en onderhouden van onze website inclusief alle betrokken pagina’s en onderdelen ervan. Tenslotte willen we steeds de meest correcte & recente informatie aan onze bezoekers verstrekken. Uiteraard zijn die inspanningen eigen aan onze ‘online metier’ maar omdat we toch bijzonder trots zijn op deze inspanningen, en het resultaat ervan, betekent dit wel dat het niet is toegestaan om zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming de website of gedeelten ervan te reproduceren of te kopiëren en openbaar te maken.

Wens je toch informatie van ons te (her)gebruiken, breng ons dan voorafgaand even op de hoogte (cfr voorgaande paragraaf) en plaats er, bij wijze van appreciatie, tevens een linkje naar ons bij (= de oorspronkelijke bron).

3. De informatie op onze website

Alle inspanningen ten spijt, kan een onnauwkeurigheid of onjuistheid al eens in de informatie sluipen. Mocht dit het geval zijn, en wij worden hiervan op de hoogte gesteld, dan zullen wij alle redelijke inspanningen doen om dit zo spoedig mogelijk te verbeteren of aan te passen.

Mocht je onnauwkeurigheden of onjuistheden vaststellen, breng ons hiervan op de hoogte.

Niettegenstaande de beste bedoelingen, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website zelf, de informatie erop of enig andere functionaliteit op de website.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

4. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website en zal bij elk eventueel geschil exclusief worden toegepast. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Gratis verzending!

Vanaf 75eur (in BE; incl btw).
Méér info over de verzendkosten.

14 dagen retourrecht

 

Veilige betaling

Paypal / Mastercard / Visa / Bancontact